VUL DE VRAGENLIJST HIER IN

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en Flanders District of Creativity (Flanders DC) hebben een studie opgezet om de impact van Design op de bedrijfsvoering en de innovatie in Vlaamse bedrijven in kaart te brengen. De studie werd opgezet in het kader van het Europese Design4Innovation project en wordt ondersteund door verschillende partners uit het werkveld zoals Agoria, Antwerp Powered by Creatives, Designregio Kortrijk, POM Limburg en Ministry of Makers.

Grootschalige bevraging

Als onderdeel van deze studie, wordt een grootschalige bevraging georganiseerd. Hiervoor vragen we ook uw medewerking. De inzichten die uit deze studie voortkomen, zullen ons helpen om:

1. de relevantie van Design voor innovatie te staven;

2. de adoptie van Designprincipes en -methodieken bij Vlaamse bedrijven aan te moedigen;

3. vanuit VLAIO de Vlaamse bedrijven optimaal te ondersteunen bij hun algemene bedrijfsvoering en hun innovatiecapaciteit.

Uw bijdrage is essentieel om deze drieledige doelstelling effectief te kunnen bereiken!


Doelpubliek

De bevraging wordt wijd verspreid binnen het Vlaamse bedrijfsleven; we mikken op kleine, middelgrote en grote ondernemingen, in traditionele industrieën en innovatieve sectoren. We willen daarbij graag de inbreng van zowel bedrijven die met Design werken, als van bedrijven die nog geen ervaring hebben met Design als tool voor innovatie.

Indien mogelijk, wordt de bevraging ingevuld door een medewerker die vanuit zijn/haar ervaring de nodige kennis heeft opgebouwd rond innovatie binnen het bedrijf, met of zonder de toepassing van Designtools.

Ja, ik neem deel aan de bevraging!

De enquête neemt 10 tot 15 minuten in beslag. Uw antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt.

Voor verdere vragen kan u altijd terecht bij Gonda De Smedt door te mailen naar: gonda.desmedt@vlaio.be

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!