PROUD is een Europees project waarin zeven sterke designregio’s samenwerken aan oplossingen voor uitdagingen uit het dagelijks leven.

PROUD staat voor ‘People Researchers and Organisations Using Design for co-creation and innovation’. Het project zet design en ‘design thinking’ in als instrument voor innovatie, economische groei en duurzame ontwikkeling. Daarnaast helpt het ontwerpers om een sleutelrol in samenwerkingsprocessen te spelen, door goede faciliteiten, kennis en expertise. Co-design is de rode draad doorheen het project. De zeven sterke designregio’s en –steden zijn: Eindhoven, Kortrijk, Parijs, Essen, Helsinki, Lancaster en Luxemburg.

In Kortrijk omvat dit de omgeving van het Buda-eiland, waar ontwerpers samen met bewoners, jongeren en andere betrokkenen werken aan een veilig, toegankelijk en aangename omgeving. Daarnaast richt het PROUD-project zich ook op het versterken van de creatieve sector waarvoor een Design Innovatie Hub wordt ontwikkeld binnen de locatie van de Budafabriek, nl het Buda::lab. Hier kunnen bedrijven, eindgebruikers en ontwerpers elkaar ontmoeten voor idee-uitwisseling tot effectieve uitwerking, kennisoverdracht en dit ook via lezingen, workshops en netwerkbijeenkomsten die er georganiseerd worden. Doel van PROUD is om design in te zetten als instrument voor innovatie, economische groei en duurzame ontwikkeling.

 Maar wat is Co-design eigenlijk?

Iedereen kan actief deel uit maken van de maatschappij. Co-design is een aanpak die het vele mensen mogelijk maakt om op een creatieve manier een probleem te formuleren en er een oplossing voor te zoeken.

Co-design is meer dan een eenvoudige raadpleging. Het bouwt aan en verdiept zich in een gelijke samenwerking tussen burgers onderling die getroffen zijn door een bepaald doel of dat proberen te bereiken. Met burgers worden designers, beleidsvormers, inwoners, klanten, academici, kinderen, ingenieurs en nog andere mogelijke medewerkers bedoeld.

De kennis, ervaring en creatieve vaardigheden van de resultaten van al deze deelnemers zullen leiden tot relevante, vernieuwende, praktische oplossingen die nooit van belanghebbenden of vernieuwers konden komen.

We bekomen deze samenwerking door eerst en vooral de betrokken burgers een stem te geven en methodes te ontwikkelen om hen te helpen hun visies en ideeën te uiten op een natuurlijke manier, die niet noodzakelijk strookt met die van de designers. Daarna beantwoorden we die ideeën op een flexibele en creatieve manier om zo nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Die oplossingen onderscheiden zich doordat we ons toeleggen op de draagkracht van de agenda’s en de belangen van de betrokkenen.

Dit alles heeft niet als doel te leren ontwerpen in een groep of een middelmatige oplossing te zoeken, maar eerder alle burgers uit te dagen om te onderzoeken en hun vermoedens en visies te herzien. Hierbij vormt de wil om na te gaan wat het probleem echt is, een cruciaal element om aan co-design deel te nemen. Ten slotte maakt het ook mogelijk om nieuwe gangbare perspectieven en oplossingen te bekomen, die sterk en nieuw zullen zijn.