ARTISTIEK – ECONOMISCHE PROJECTEN

Kortrijk heeft de ambitie om het Vlaamse expertisecentrum en hotspot te worden waar het economisch weefsel, het onderwijs en de culturele sector nauw samenwerken aan de ontwikkeling van een sterke regio. Designregio Kortrijk zet zijn artistieke werking verder en breidt deze uit, als de motor voor veranderingsprocessen, aan de hand van een aantal concrete projecten. Designregio Kortrijk werkt vanuit haar regionale verankering en breed partnership (Interieur, stad Kortrijk, Howest, Leiedal en Voka West-Vlaanderen) aan de economische groei en competitiviteit en zet daarbij, in nauwe samenwerking met het onderwijs en de culturele sector, innovatie, creativiteit en ondernemerschap in als hefbomen.

Projecten met artistiek-economische impact:

1. DESIGNERS IN RESIDENCE KORTRIJK

Aan de hand van een jaarlijkse internationale OPEN CALL worden 3 internationale designers geselecteerd die de kans krijgen om 3 maanden op BUDA te wonen en te werken rond een welbepaalde thematiek & volgens een uitgewerkte methodiek.

2. BUDA::lab – OPEN MAKERSPACE

Openbare collectieve werkplaats waar ondernemingen, ontwerpers en ook studenten, particulieren en scholen producten maken, workshops volgen, elkaar ontmoeten, geïnspireerd en uitgedaagd worden.

3. BUDA::lab design workshops gelinkt aan BUDA programma

Designregio Kortrijk is binnen het netwerk van de Budafabriek de aanjager van inhoudelijk debat over vormgeving en ontwerp. Dit levert een divers programma op dat het discours verdiept en verder tilt dan het puur economische of onderwijs-gerelateerde dat kenmerkend is voor onze regio.