Wat is Humin?

Voortdurende innovatie is voor bedrijven van groot belang als basis voor meer en vooral voor blijvend succes – ook voor kleine en middelgrote ondernemingen. 

Een leider van een succesvolle organisatie met innovatieambitie moet tegelijk twee dingen doen die elkaar bijten: hij moet ervoor zorgen dat de winkel draait en tegelijk de dagelijkse gang van zaken – die vandaag succesvol is, maar morgen achterhaald -  uitdagen en ter discussie stellen. Competitief blijven vraagt om een aanpak, gericht op de (eind)gebruiker en op het creëren van meerwaarde voor mensen. Maar hoe begin je daaraan? Met Humin: een programma dat bedrijven steunt vooruitstrevend te denken en een innovatie-engagement aan te gaan!

Humin is een initiatief van Stad Genk/C-Mine en Designregio Kortrijk, dat ondernemers helpt bij het creëren van competitieve voorsprong door ‘people centered innovation’: innoveren met en voor de eindgebruiker.

Humin is een uniek programma van workshops en diensten dat: 

 • Ondernemingen helpt meer te innoveren, meer competitief te zijn en uiteindelijk meer winst te maken. Het reikt managers inzichten en tools aan die nodig zijn om innovatiekansen te ontdekken en hierdoor nieuwe producten en diensten voor bestaande en/of nieuwe markten te ontwikkelen.
 • Professionals in design met bedrijven verbindt om deze te helpen meer te innoveren, de competitiviteit te verhogen en meer winst te maken. De professionals in design werken als Design Coach om managers inzichten en tools aan te reiken die nodig zijn om nieuwe innovatiekansen te ontdekken.

Met de steun van Vlaanderen en Europa biedt Humin een buitengewone kans om onder professionele begeleiding en met financiële steun te innoveren en top-level methodieken te leren en toe te passen in de praktijk - wat een strategische en blijvende impact zal hebben voor het bedrijf.

Hoe werkt Humin?

Vanuit het perspectief van ondernemingen:

Eerst toont het programma de ondernemers de principes van People-Centered Design en wordt de effectiviteit ervan gedemonstreerd (o.a. hoe design de bottom-line kan verbeteren). Vervolgens biedt Humin gedurende 18 maanden top-level expertise om de bedrijven te begeleiden bij het realiseren van de innovatie(s). Dit gebeurt door middel van een set van workshops en door hands-on ondersteuning door een Design Coach, die opgeleid is om binnen de business context oplossingen aan te reiken.

Vanuit het perspectief van professionals in design:

In een eerste workshop worden de professionals in design vertrouwd gemaakt met het programma en met de ‘skills en tools’ die nodig zijn om het programma te doen werken. Daarna nemen ze deel aan de People-Centered Design workshop om zich de methodologie, die de basis van het programma vormt, eigen te maken. Na een set van meer specifieke workshops met een bedrijf gaan de professionals in design een relatie aan met dit bedrijf, dat zich engageert innovatie(s) te realiseren, waarbij ze als Design Coach verantwoordelijk zijn voor 10 interventies van 1 dag of 20 interventies van een halve dag. Tijdens deze interventies bieden de Coaches advies, briefing expertise en project management, maar niet de eigenlijke design consult.

Hoeveel kost Humin en hoeveel tijd neemt het in beslag?

Ondernemingen

De bijdrage om deel te nemen aan Humin bedraagt 6000 euro incl. BTW.

Hiervoor krijgen ze workshops, diensten en tot 10 dagen (20 dagdelen) ondersteuning van een Design Coach, verdeeld over een periode van maximaal 18 maanden.

Door deel te nemen aan Humin engageert het bedrijf zich om te innoveren, wat wil zeggen dat het bedrijf daarnaast ook daadwerkelijk gaat investeren in de realisatie van innovatieve oplossingen.

Professionals in design

De professionals in design investeren 3 dagen van hun tijd door deel te nemen aan de workshops/training. Eens ze toegelaten zijn tot het programma, ontvangen ze een vergoeding van 900 euro per dag incl. BTW, afhankelijk van de inhoud scope en met een maximum van resp. 9000 euro incl. BTW voor 10 dagen (of 20 dagdelen) deelname. Het Humin programma duurt ongeveer 2 jaar.

Voor wie en met wie is het?

Humin is bedoeld voor KMO’s en professionals in design met ervaring.

Iedere onderneming of organisatie die de uitdagingen van vandaag wil aangaan op een meer creatieve manier, kan zich kandidaat stellen.

Elke professional in design die aanvoelt dat hij/zij beschikt over de juiste ‘ervaringsmix’, business inzicht en de vaardigheden om op een geloofwaardige wijze samen te werken met leidinggevende managers komen in aanmerking om deel te nemen aan Humin.

Het aantal plaatsen is beperkt: we hebben 14 ‘business seats’ en 14 ‘designer seats’, en om toegelaten te kunnen worden tot het programma dient aan een aantal criteria te worden voldaan:

Criteria voor ondernemingen:

 • Willen innoveren

De deelnemende bedrijven moeten willen en kunnen innoveren. Ze mogen geen schrik hebben zichzelf uit te dagen, of de uitdaging aan te gaan. Ze laten zien dat ze direct en eerlijk kunnen zijn over hun kernkwaliteiten en zijn bereid hun courante werkmethodes en manier van aanpak in vraag te stellen.

 • De Managing Director doet mee aan het programma

De MD is de centrale figuur in het programma. Hij/zij demonstreert de leiderschapskwaliteiten, die nodig zijn om een idee voor te dragen, en kan de nodige autoriteit delegeren om het programma te laten slagen, zonder afstand te doen van zijn verantwoordelijkheden.

 • Senior management buy-in

Ook de senior managers spelen een cruciale rol in het programma. Ze zorgen voor de essentiële link tussen de MD’s visie en het hele team, die de resultaten zullen implementeren en realiseren. In het geval van start-ups kunnen investeerders in het programma participeren om zo vertrouwd te raken met de People-Centered Design methodiek.

 • Lange-termijn engagement

Humin is niet bedoeld als een ‘quick fix’. Het programma is dynamisch en energiek: de werkmethodiek vergt tijd om door het bedrijf geabsorbeerd en onthaald te worden door het hele team. Het hele bedrijf engageert zich voor de volledige duur van het programma.

 • Financieel stabiel 

Deelnemen aan het programma is mogelijk als het bedrijf kan aantonen dat het over een solide financiële basis beschikt over lange termijn. De kandidaten zijn bereid om eventueel inzage te verschaffen in hun financiële situatie om toegelaten te kunnen worden tot het programma.

Criteria voor de professionals in design:

De professionals in design dienen competent te zijn om:

 • Design management processen te vestigen in een bedrijf

De professional in design zal als Design Coach samenwerken met deelnemende bedrijven om people-centered design te integreren in bestaande processen. Binnen het Humin programma zal een eenvoudig design proces gehanteerd worden, gebaseerd op 4 fasen (ontdekken, definiëren, ontwikkelen, leveren).

 • Strategische design beslissingen te implementeren

Het selecteren en creëren van een relevant project met en voor de deelnemende bedrijven is de sleutel tot succes. De Design Coach is een beperkte kracht en dient dus zijn bijdrage daar in te zetten waar deze de grootste impact heeft. Zijn interne verantwoordelijkheid voor het project binnen het bedrijf zal bepaald worden en verbonden zijn met het hart van de onderneming.

 • Design projecten te sturen en te faciliteren

De Design Coach zal de deelnemende bedrijven helpen om externe professionals in design en partners te briefen en ermee samen te werken, en om de voortgang op te volgen. Hij/zij zal de criteria opstellen die gebruikt zullen worden om het succes van het project te kunnen evalueren en hij/zij zal het senior management op de hoogte houden van de voortgang van het project.

 • Daarnaast dienen de professionals in design zich te engageren voor de gehele duur van het programma

De rol van de Design Coach

De taak van de Design Coach is niet dezelfde als deze voor designrealisatie. De rol van de coach is strikt adviserend en strategisch. Dit is om de focus van zowel het bedrijf als de Design Coach zuiver te houden bij het beoefenen van de meer uitgebreide rol die design kan hebben in het ondernemingsbeleid.

Werken met één en dezelfde persoon voor beide taken, maakt het zo goed als onmogelijk om beide rollen te scheiden en is niet toegestaan.

Projecten, die geïnitieerd worden via Humin, dienen uitgevoerd te worden door professionals die niet de Design Coach zijn van het opdrachtgevende bedrijf.

De Design Coach mag wel design realisatie activiteiten verrichten voor bedrijven, die deelnemen aan Humin waarvan ze niet de Design Coach zijn.

Coördinatie en invulling

Het programma wordt ingevuld met expertise van internationaal niveau, en professioneel omkaderd met een coördinatie vanuit regio Kortrijk en vanuit regio Limburg die heel Vlaanderen bestrijkt.