MET GEBUNDELDE KRACHTEN NAAR 2020!

Deze strategische doelstelling kadert binnen de visie van Design Platform Vlaanderen om design in te zetten als essentieel middel voor de transformatie van Vlaanderen tot een creatieve, competitieve, polyvalente en menselijke kenniseconomie die op een duurzame manier welvaart, werkgelegenheid en een warme samenleving creëert, in de context van de mondiale uitdagingen. Design Platform Vlaanderen wil zo Vlaanderen tegen 2020 uitbouwen tot één van de top-5 Europese regio’s, zoals bepaald in Vlaanderen in Actie (ViA), het ambitieus project van de Vlaamse regering.

"Met de bundeling van krachten in het Design Platform Vlaanderen wil ik dat Vlaams design als baanbrekend vakmanschap nog sterker bijdraagt aan Vlaanderen als internationale topregio tegen 2020."
Kris Peeters – Minister-president van de Vlaamse regering

Vlaanderen telt tal van designorganisaties. Ze zijn actief in het ondersteunen van designers en het promoten van design naar het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappij.

Daarom besloten al eind 2011 vijf toonaangevende designorganisaties hun complementaire krachten te bundelen in de vorm van Design Platform Vlaanderen met als doel Vlaanderen als strategische pool te ontwikkelen op vlak van design. In de breedste zin van het woord. Op 9 mei 2014 breidde het platform uit van 5 naar 8 partners. Dit zorgt voor een versterking van de regionale werking door een uitbreiding van het aantal regionale hubs van 2 naar 4 en voor een versterking op het vlak van ecodesign.

Met één ultieme ambitie: Vlaanderen als designregio op de wereldkaart zetten.

De partners: Design Vlaanderen, Flanders Inshape, Flanders Fashion Institute, OVAM Ecodesign.link, Innovatie & Design Euregio, Ministry of Makers (Designplatform Gent/Oost-Vlaanderen), Antwerp.Powered by Creatives en Designregio Kortrijk.