BUDA::lab Open makerspace

BUDA::lab is een openbare werkplaats waar makers, studenten, creatievelingen, scholen,... terecht kunnen om te maken, workshops te volgen, te ontmoeten en geïnspireerd en uitgedaagd te worden. Het BUDA::lab wordt gerund door een community van vrijwilligers in samenwerking met Designregio Kortrijk.

Via een ruim aanbod van analoge en digitale machines brengen we mensen uit verschillende sectoren en disciplines samen om synergieën te doen ontstaan.

Een lidmaatschap kost €12. Als lid kan je gebruik maken van de werkruimte en het machinepark, het klein gereedschap en je krijgt toegang tot het netwerk.

BEZOEK DE BUDA::LAB WEBSITE

BUDA::lab Kortrijk is een initiatief van Designregio Kortrijk i.s.m. haar partners Howest, Leiedal, Voka West-Vlaanderen, Stichting Interieur en Stad Kortrijk. Designregio Kortrijk is tevens stichtend lid en regionale hub van het Design Platform Vlaanderen. BUDA::lab Kortrijk is tot stand gekomen met steun van Interreg IVB – NWE binnen het PROUD project en de provincie West-Vlaanderen.