De Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen bundelt goede voorbeelden van kwalitatieve architectuur en publieke ruimte in de Kortrijkse regio. Publicatie op de website gebeurt op basis van beoordeling door een selectiecommissie. Je kan steeds zelf een project voorstellen.

www.architectuurkaart.be