Ondernemerscentrum Kortrijk

OC WEST STIMULEERT ONDERNEMERSCHAP
Wij helpen ondernemers in Kortrijk en omstreken.

Aanbod voor starters:

Protopitch 3.0

Ondernemers in de culturele en creatieve industrieën worden vaak geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op het vlak van vaardigheden m.b.t. de oprichting van ondernemingen, de toegang tot financiering, auteursrechten, de digitale revolutie, innovatie en internationalisering. In deze context heeft PROTOPITCH 3.0, een Interreg-project France-Wallonie-Vlaanderen , gecoördineerd door het Franse Pictanovo uit Lille (Tourcoing), enerzijds als doel om het initiatief tot ondernemerschap aan te moedigen en te begeleiden, anderzijds om bedrijven of personen die zich bevinden in een ontwikkelingsproces van activiteiten te gaan begeleiden. Vlaamse partners zijn de Ondernemerscentra West-Vlaanderen en TUA West. De Waalse partners zijn La Maison de l’Entreprise uit Mons en Wap’s Hub uit Doornik. De verschillende vormen van begeleiding die aangeboden worden, zullen toelaten om de vaardigheden van de betrokken regio’s te bundelen, om zo te zorgen voor synergie met de dienst voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid in een grensoverschrijdende context.
Contact : inge.dekyvere@ocwest.be 056/280925

Start&GO

Een onderneming uit de grond stampen vergt meer dan bakstenen. In de eerste jaren moeten startende ondernemers ook een aantal cruciale beslissingen nemen rond thema’s zoals productkeuze, profilering, fiscaliteit, intellectuele eigendommen, personeel en organisatie, … Om de starter hierin te ondersteunen, biedt 'Start&GO’ de nodige knowhow aan via allerlei vormen van coaching, begeleiding, vorming ... Dankzij een ruim partnerschap met Voka, Syntra West, Unizo West-Vlaanderen en Starterslabo en de lokale besturen kunnen we starters in West-Vlaanderen in de beste omstandigheden ondersteunen en actief inspelen op hun specifieke noden en vragen.

Leiestraat 24

8500 Kortrijk

056 28 09 00