Van Damme - Vandeputte architecten

Van Damme - Vandeputte Architecten heeft een ruime ervaring in architecturale projecten gaande van interieurinrichting over hedendaagse renovatie- en nieuwbouwprojecten tot de restauratie van historische monumenten en de opmaak van beheersplannen en restauratiepremiedossiers. Ook op het vlak van branding en winkelinrichting is het bureau niet aan zijn proefstuk toe.

Sint-Amandsstraat 92

8800 Roeselare

051860571