Mex United


Mex United is gebouwd rond de groeistrategen Kurt Ostyn (marketing) en Cis Scherpereel (online) en bijgestaan door een "make-it-happen" team: kraks in verschillende disciplines die ervoor zorgen dat de groei die we uittekenen ook gerealiseerd wordt.

Minister Liebaertlaan 53B 1.1.

8500 Kortrijk

0498 862 869