over designregio kortrijk

Designregio Kortrijk
Broelkaai 1B
8500 Kortrijk
email: info@designregio-kortrijk.be 
telefoon: +32 (0)56 51 91 83

Designregio Kortrijk is een samenwerkingsverband tussen Interieur, stad Kortrijk, Howest, Leiedal en Voka West-Vlaanderen. Samen positioneren wij de regio Kortrijk als een streek die design als hefboom voor haar ontwikkeling hanteert. Designregio Kortrijk wil zowel in Vlaanderen als in de eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai trendbepalend zijn en opereert in netwerk met andere designsteden en –regio’s in Europa. 

Via de activiteiten van Designregio Kortrijk vindt de designcultuur nog meer ingang in het industriële weefsel van de streek, in het onderwijs én de publieke sector. Designregio Kortrijk is opgericht in 2005 en heeft vandaag de dag tal van activiteiten op haar palmares die sneller dan ooit aangroeien. Designregio Kortrijk fungeert ook als koepel voor autonome initiatieven op het vlak van design en productontwikkeling in de regio.

De 5 strategische doelstellingen:

1. Initiatieven ontwikkelen die de ondernemingswereld sensibiliseren voor design en productontwikkeling
2. Het onderwijsaanbod inzake vormgeving en productinnovatie versterken
3. De voorbeeldfunctie van de overheid op gebied van design en vormgeving verbeteren
4. Stad en regio sensibiliseren op vlak van design en productontwikkeling
5. De Kortrijkse regio als innovatieve regio op gebied van design positioneren met Kortrijk als trekker 

Deze concrete doelstellingen vinden hun weerslag in verschillende specifieke projecten.

 
Het team:

FANNY GALLE |  Senior Project Manager
KRIS DEKEYZER |  Senior Project Manager  
LISE VAN TENDELOO |  Senior Project Manager
STIJN DEBAILLIE | coördinator
 
PIETER MICHIELS coördinator BUDA::lab
LISA DECLERCQ | communicatie 

De Stuurgroep:
Voorzitter Dominiek Callewier (regiovoorzitter VOKA)
Adviseur van de Raad van Bestuur Mieck Vos 

Leden: 
Filip Vanhaverbeke (algemeen directeur Leiedal)
Lode De Geyter (algemeen directeur HOWEST)
Baudouin Meyhui (ondervoorzitter INTERIEUR Foundation)
Vincent Van Quickenborne (burgermeester Stad Kortrijk) 

 

Onze Partners:

www.interieur.be

Design op de internationale kaart

Als Kortrijk een begrip is in de designwereld, is dat mede te danken aan de Biënnale Interieur. De Interieur Foundation organiseert die al sinds 1968. De succesformule? Een hoogwaardige selectie van bedrijven en de kwaliteit van de producten en dat in combinatie met een eregast, masterlezingen en tal van nevenmanifestaties, een ontmoetingsplaats voor zowel professionelen als het groot publiek.

www.interieur.be

 

Stad van innovatie, creatie en design

Innovatie, creatie en design: dat zijn de troeven die Kortrijk de laatste jaren steeds meer uitspeelt. Al ten tijde van de Kunstwerkstede De Coene profileerde de stad zich als een plek van smaakvol, kwalitatief en gerenommeerd vakmanschap en dat is vandaag niet anders. Het is geen toeval dat hier de Biënnale Interieur plaatsvindt, zoals het ook niet toevallig is dat Flanders In Shape, de Vlaamse competentiepool voor productontwikkeling en industrieel design, hier zijn thuisbasis heeft. 

Kortrijk heeft altijd veel zorg besteed aan de manier waarop de openbare ruimte wordt ingericht en is uitgegroeid tot een stad van architectuur en schoonheid. Daarnaast wil de stad een ontmoetingsplaats voor kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers zijn.

www.kortrijk.be

Howest

Onderwijs als basis voor de toekomst

Met de 22 bacheloropleidingen aan Howest, de Hogeschool West- Vlaanderen biedt Kortrijk kwalitatief onderwijs op vlak van onder meer productdesign, industriële innovatie, multimedia en communicatietechnologie. Ook de opleidingen digital arts en entertainment en Devine–digital design and media zijn een troef. De hogeschool werkt nauw samen met de bedrijfswereld en dat levert interessante wisselwerkingen op tussen jonge ontwerpers en de industrie. Onderzoek is een belangrijke peiler aan Howest.

Op vraag van bedrijven en nonprofitorganisaties zoeken de professionele vorsers naar tastbare oplossingen voor concrete problemen. Die aanpak wordt sterk gewaardeerd – zowel in Kortrijk als ver over de landsgrenzen.

Howest mag terecht stellen dat het behoort tot de absolute top van de Vlaamse onderwijsinstellingen. De Design Management Europe Award 2008 in de categorie non-profitbedrijven is daar een mooi bewijs van.

www.howest.be

Leiedal

Kwaliteit voor de regio

De intercommunale Leiedal begeleidt de socio-economische en ruimtelijke ontwikkeling van de dertien aangesloten gemeenten rond Kortrijk. Dat gaat van stedenbouw, e-governement, over ontwikkeling van bedrijventerreinen tot Europese samenwerking. Het bedrijventerrein Evolis langs de autosnelweg, waar zich uitsluitend ondernemingen met ambitie op het vlak van innovatie kunnen vestigen, is een uitstekend voorbeeld van haar visie op de ontwikkeling van kwaliteitsvolle bedrijventerreinen.

Maar ook op het vlak van e-governement speelt Leiedal een voortrekkersrol in de regio. Zo verbeterde zij via een extranet de dienstverlening aan de burger aanzienlijk. De intercommunale werd voor haar e-governement projecten al meermaals bekroond, nationaal én internationaal. Leiedal ontstond in 1960 en is in vijf decennia uitgegroeid tot een veelzijdig samenwerkingsverband, dat de streek rond Kortrijk nieuwe kansen en impulsen biedt.

www.leiedal.be

Voka

Ondernemerschap en innovatie

Het netwerk van Voka West-Vlaanderen telt zo’n 3.750 ondernemers. Voka West- Vlaanderen gaat steeds uit van de opinies, ambities en verwachtingen van haar leden en verdedigt hun belangen ‘van Dorpstraat tot Wetstraat’. Bovendien biedt het verbond hen een brede waaier van diensten aan.

Daarbij steunt zij op de vier belangrijkste bedrijfspijlers: ondernemerschap, internationalisme, menselijk kapitaal en innovatie. Als Designregio Kortrijk en de regionale bedrijven een hechte band hebben, dan is dat in niet geringe mate te danken aan Voka. Innovatie en productontwikkeling staan bij Voka hoog op de agenda. Zo geeft het netwerk het halfmaandelijkse magazine ‘Ondernemers’ uit, waarin innovatieve bedrijven een stem krijgen. Het toont de Voka-leden hoe kennis van zaken ingezet kan worden om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

www.voka.be

Design Platform Vlaanderen

Designregio Kortrijk fungeert als een regionale hub van het Design Platform Vlaanderen en als een uniek loket voor alle geïnteresseerden in design: designers, bedrijven, onderwijs, overheden, media, etc.
Designplatform Vlaanderen zijn vijf designorganisaties uit Vlaanderen die de krachten bundelen om design te ontwikkelen en in te zetten als een hefboom voor de ontwikkeling van Vlaanderen. Onze partnerorganisaties zijn Design VlaanderenFlanders InShapeFlanders Fashion InstituteDesignhub Limburg

blijf op de hoogte

( Bekijk archief )

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief
( Bekijk archief )

meer info

Over ons
Contact
Privacy statement