Via Design Thinking co-creatie ontwikkelen we met alle belanghebbenden oplossingen voor intuïtief hanteerbare gedigitaliseerde menukeuzes voor de bewoners van W&Z Heilig Hart.

Partners: Designregio Kortrijk, Woon & Zorg Groep Heilig Hart, Voka West-Vlaanderen
Looptijd: 01/01/2021-31/12/2021
Totaal budget: €156.340
Toegekende EFRO-steun: €62.536 (40%)