TL Collectief

TL is een collectief, we werken met en rond de vele mogelijkheden van kunst. Om het duidelijk te houden delen wij ons werk op in twee delen: het organisatorisch werk enerzijds & het beeldend werk anderzijds. Allereerst brengen wij beeldende kunst en/of podium kunst samen en laten wij iets ontstaan in een ruimte waar veel mensen dit gebeuren kunnen waarnemen. Daarnaast maken wij zelf beelden, als grafisch ontwerpers en ook vrij werk die wij aan de man willen brengen wanneer de tijd daar rijp voor is.

TL collectief focust op samenbrengen. Daarom ook dat we graag samenwerken met andere kunstenaars en organisaties. Bij een goede samenwerking wordt een win-win situatie gecreëerd.